Læs mere

HVAD ER FORENINGEN ANDELSGAARDE?

Foreningen Andelsgaarde er en simpel model for, hvordan vi i fællesskab kan opkøbe mindre landbrug og gå i gang med at dyrke jorden på en bæredygtig måde. Vi gør det for at imødegå den stigende klima- og biodiversitetskrise og for at få sunde fødevarer i fremtiden.

Bygningerne udnyttes på en ny visionær måde og fremtidssikres ved at renovere bæredygtigt og dække dem over med klimaskærme.

 

DER ER TRE SIMPLE TRIN FOR AT BLIVE GÅRDEJER

Trin 1: Bliv medlem. Det gør du her på hjemmesiden til under ”Bliv medlem”. Dit foreningsmedlemsskab koster 150 kr. om året, og sikrer at vi kan arbejde hen imod etableringen af den første gård. Når vi er nok medlemmer kan vi gå i gang med trin 2.

Trin 2: Når der nok medlemmer, beder vi dig om at betale 150 kr. om måneden for et medlemskab=andel. Bestyrelsen har i mellemtiden fundet en egnet gård, og pengene fra medlemmerne og forhåbentlig et par visionære fonde, går til at lave de nødvendige jordprøver, opnå eventuelle tilladelser, og herefter få landbrugskonsulenter og arkitekter til at lave en udviklingsplan for omlægning til bæredygtigt landbrug.

Trin 3: Når det hele er faldet på plads køber foreningen gården sammen – og du er nu blevet gårdejer med god klimasamvittighed og adgang til frisk luft, fællesskab og fremtidens gode grøntsager! Når du er medlem nu binder du dig for 3 år og, skal du betale 150 kr. om måneden ind til din gård. De 150 kr. går til drift og vedligehold, samt til et medlemskab af foreningen Andelsgaarde.

 

Vi køber meget små landbrug op og sætter dem på andele – rigtigt mange andele… På den måde har de fleste råd til at gøre noget godt for naturen.

 

HVORFOR GØR VI DET?

Vi tror, at der er rigtig mange mennesker, der ligesom os gerne vil gøre en forskel, men som ikke ved, hvad de skal gøre for at få det til at batte. Nogle er bekymrede for klimaet, men ved ikke, hvad de kan gøre udover at sortere affald, tage korte bade, spise økologisk og køre mere på cykel. Nogle vil gerne gøre noget for at få større biodiversitet, og andre er bekymrede over den eksisterende fødevareproduktion og vil have bedre, sundere, grønnere fødevarer på middagsbordet. Der er både mennesker, der omstiller hele deres liv, og andre, der tager små tiltag i hverdagen for at leve mere bæredygtigt.

 

Andelsgaardes formål er at være fødselshjælper i en ny bevægelse, der køber mindre landbrug op og stifter en andelsforening, der forpligter sig på at omlægge jorden efter bæredygtige principper.

 

HVORFOR BLIVE ANDELSHAVER?

Hvis du bliver medlem af foreningen, kan du være med til at gentænke den oprindelige andelsbevægelse, der arbejdede for at udnytte ressourcerne bedst i fællesskab. Det er en ret simpel model vi opererer med; et medlemskab er en andel. Det er nu vi skal handle og en måde at gøre en markant forskel på, er at købe jorden tilbage. På den måde kan vi selv tage ansvar og ejerskab over vores børns fremtid. Det er ret enkelt.

 

DER ER MANGE MÅDER AT VÆRE MEDLEM PÅ

Et medlemskab giver uanede muligheder for dem, som vil deltage aktivt i gårdens liv, passe afgrøder, sætte gården i stand eller lave sociale aktiviteter, arbejdsdage, fællesspisning, høstfester og andre former for arrangementer. Men måske ønsker du blot at bidrage som passivt medlem, fordi du gerne vil gøre noget for naturen, men ikke har tid, lyst eller mulighed for at deltage aktivt. Måske er du vokset fra altankassen derhjemme og vil gerne have mere rum til at udfolde dine grønne fingre. Måske er du entreprenant og vil være med til at udvikle gården, eller måske ser du blot medlemskabet som en investering, som dine børn og børnebørn kan arve på et senere tidspunkt. Det kan også være, at du er bybo, som savner at have et sted at tage hen, hvor du kan nyde naturen, den friske landluft og få egen jord under fødder og negle.

 

Vi vil skabe nye fælleskaber på landet, få jord under neglene, frisk luft og gode oplevelser med andre, der også vil gøre en forskel. Vi håber, at du vil være med!

 

HVAD KAN DU GØRE?

Hvis du tænker, at ideen lyder helt rigtig og gerne vil hjælpe til, så kan du gøre flere ting. Det bedste er at tage kontakt til familie, venner og andre, som du mener også kunne have en interesse i at blive medlem. Vi har brug for at være rigtig mange.  Du kan dele historien om foreningen Andelsgaarde i dit øvrige netværk og på sociale medier. Og du skal også være velkommen til at skrive til os, hvis du kan bridrage med frivilligt arbejde eller andet.

 

MEDLEMSSKAB

Om du er en familie, studerende, pensionist eller alm dødelig arbejdstager er medlemskabet det samme. Vi skelner ikke. Vi vil bare gerne have dig/jer med.

I fase 1 koster et medlemsskab 150 kr. om året og i fase 2 er det 150 kr. om måneden i mindst tre år for at sikre stabilitet omkring jorden og gården (se under “Bliv medlem”).

Medlemsindbetalinger og Donationer til foreningens arbejde kan indbetales til reg. og kontonr.:  8401 1524059 i Merkur bank.

 

HVEM ER VI?

I de seneste år har vi ledt efter projekter, hvor vi kunne gøre en forskel, der var større end at ‘like’ noget på Facebook, huske at sortere affald eller træffe individuelle valg som at købe økologiske varer. Og når vores børn en dag spørger os: ”hvad gjorde I egentlig for klimaet?” vil vi gerne kunne give et ordentligt svar. Heraf udsprang idéen: Nogen burde købe dansk landbrugsjord op, starte andelsbevægelsen forfra og gentænke dansk landbrug på en bæredygtig måde. Vi undersøgte forskellige initiativer i Danmark og i udlandet uden at finde det helt rigtige, og kom til sidst frem til, at ‘nogen’ jo ligeså godt kunne være os.

Nu har vi startet foreningen Andelsgaarde og har kastet vores energi og ressourcer ind i, hvad vi håber, kan blive til virkelighed. Vi håber, at foreningen kan blive nøglen til, at helt almindelige mennesker sammen kan blive gårdejere og hermed medskabere af et helt nyt bæredygtigt land, der ikke blot imødegår klima-, miljø- og biodiversitetskriser, men også tackler og løser kriserne. Alt sammen så vores børn og efterkommere får en bedre fremtid, end den de har udsigt til i dag.

Bestyrelsen består af: Rasmus Willig, Ida Willig, Kristoffer Tejlgaard, Helene Bjerre-Nielsen og Morten Dall.

Vedtægterne er her Vedtægter Foreningens Andelsgaarde

Info@andelsgaarde.dk